dec. 20, 2017

Bliver julegaver betalt med budgetkontoen?

I julemåneden stiger forbruget for de fleste husholdninger. Den bekymrede iagttager kunne frygte, at de ekstra penge bliver taget fra budgetkontoen og dermed føre til en stigning i regninger, der ikke bliver betalt til tiden. Lindorffs analyser tyder imidlertid ikke på, at det er tilfældet.
caption
Privatforbruget er for de fleste husholdninger markant større i december end i årets øvrige måneder.

 

Iflg. Dansk Erhverv og Danmarks Statistik forventes julehandlen at stige med 300 mio DKK i 2017 sammenlignet med 2016, så der i år bliver købt ind til jul for 11 mia DKK. Det svarer til en stigning i forhold til sidste år på 2,6%.

En stor del af denne stigning hænger formentlig sammen med, at beskæftigelsen er steget markant, og de danske husholdningsøkonomier har oplevet fremgang de seneste år. Men de fleste oplever formentlig stadig, at særligt december og til dels også de omkringliggende måneder er lidt hårde ved privatøkonomien.

I Lowell har vi kigget på vores data for at se, om tidligere års store juleforbrug i nogle husholdninger slår igennem som en manglende evne til at betale regninger.

”Når vi kigger på krav som går til inkasso, er der ikke store udsving i antallet af sager vi modtager henover året”, siger analytiker Nis Gunvig, ”og det gælder på tværs af brancher og sektorer, altså både betaling af husleje, forbrug af el og varme, afdrag på banklån osv.” Der er altså ikke noget, der tyder på, at husholdningerne i særlig grad i december bruger flere penge, end de har råd til.

Lowell har også analyseret de betalinger, der sker på igangværende afdragsordninger, og heller ikke på dem er der et fald i december måned. Det tyder dels på, at der er lavet aftaler, som forbrugerne rent faktisk har råd til at overholde, og dels at der heller ikke blandt forbrugere, der betaler af på gæld, der tidligere har været misligholdt, er et overforbrug i julemåneden.

;