nov. 9, 2020

Økonomisk vismandsrapport: Gode udsigter trods hårdt 2. kvartal

Ifølge den årlige vismandsrapport fra det økonomiske råd, kan dansk økonomi efter et turbulent 2020, se frem mod en positiv udvikling i 2021. Også hos Lowell Danmark, har man set påvirkede betalinger over foråret.
caption

 

Coronakrisen fik sat sit præg på dansk økonomi, igennem andet kvartal af 2020. Det påpeger den nyeste vismandsrapport fra det økonomiske råd. Ifølge rapporten der udkommer hvert år, faldt den økonomiske aktivitet markant i andet kvartal af 2020, hvor BNP lå knap 8½ pct. under niveauet i fjerde kvartal af 2019. Faldet i økonomisk aktivitet kommer som et resultat af omfattende restriktioner og nedlukninger over foråret.

Forventningerne for resten af 2020, er dog positive ifølge det økonomiske råd. Ud fra rapporten vurderes det, at den økonomiske aktivitet i slutningen af 2020, ligeledes vil stige igen. Den forventede stigning, kommer som et resultat af at visse Corona-restriktionerne er blevet ophævet, og den økonomiske aktivitet dermed er forøget igen. Det økonomiske råd anslår, at BNP i 2021 ventes at være tilbage på samme niveau som i 2019.

Konjunkturudvikling påvirkede inkassomarkedet

Spørger man Senior Analyst hos Lowell Denmark, Anders Georgsen, har den uregelmæssige samfundsaktivitet også påvirket inkassomarkedet.

”Umiddelbart efter nedlukningen, observerede vi et fald i vores indbetalinger på 65% sammenlignet med samme periode fra februar måned.”

Anders Georgsen påpeger dog, at faldet i indbetalinger kun var kortvarigt, og at man allerede i den efterfølgende måned kunne se en normalisering af indbetalinger.

”Efter april måned konstaterede vi, at debitorerne igen var begyndt at lave indbetalinger til os, således at vi fik en kortvarig negativ effekt af nedlukningsbeskeden.”

Udviklingen skyldes, at de fleste er tilbage på arbejde, enten hjemme eller fysisk, hvilket giver større økonomisk sikkerhed. Yderligere er ledigheden faldet over sommeren, hvilket også har haft en effekt på den samlede betalingsevne.  

Anders Georgsen fastslår, at betalingerne nu er tilbage på samme niveau. Det stemmer ligeledes overens, med det økonomiske råds forventning om stigende aktivitet.

;