Kort om Lowell

Kort om Lowell

Efter at have hjulpet folk med at administrere kredit i over 100 år er vi vokset til at være den førende uafhængige ekspert i debitorstyring.

Det her er Lowell

Lowell er Europas næststørste aktør inden for credit management services. Virksomheden blev grundlagt i Storbritannien i 2004, men koncernen har rødder i branchen, som går mere end 100 år tilbage.

Lowell Danmark, tidligere Lindorff Danmark, er sammen med søsterselskaberne i Sverige, Finland, Estland og tidligere Intrum Justitia i Norge nu en del af Lowell-koncernen. Fra 1. oktober 2018 vil vi alle arbejde under det fælles brand Lowell. Vi har en ambition om, at skabe et samfund med velfungerende finansmarkeder for kunden såvel som forbrugeren.

Lowell tilbyder credit management til alle former for virksomheder, herunder både store, mellestore og små virksomheder. Vores virksomhedstjenester omfatter alt fra data analysering, betalingsservices, faktureringer, gældsinddrivelse til opkøb af forfaldne eller usikre tilgodehavender.

I Danmark har Lowell kontorer i Horsens og Tåstrup med i alt 150 medarbejdere. Hele Lowell koncernen har i alt 4.400 ansatte fordelt på ni lande, hvoraf 950 er ansat i Norden.

Læs mere om Lowell Finans på Lowell.com

To learn more about our financial performance, please visit our investor site (English version).


Vores værdier

Lowell-koncernen hviler på et værdigrundlag, som sammenfattes i vores fem værdier. Disse udgør grundlaget for, hvordan vi udfører vores daglige gøremål, og hvordan vi tager langsigtede beslutninger.

Lindorffers
Pioneering
Lindorffers
Ambition
Lindorffers
Compassion
Lindorffers
Excellence

Vi arbejder for at få kredit til at fungere bedre for alle

I et samfund som i højere grad bygger på kredit, har vi brug for Lowell. Vi er drevet af vores mission; ”To make credit work better for all”. Som en uafhængig ekspert inden for credit management fungerer vi som mellemled mellem virksomheder og forbrugere, således at du som virksomhed modtager den berettigede betaling og du som forbruger modtager den fornødne hjælp til en mulig afbetalingsordning. Vores arbejde er nødvendigt for et velfungerende handelsmarked.

Læs mere om vores stræben efter at hjælpe mennesker.

VORES BRANCHE STÅR OVER FOR DISRUPTIVE FORANDRINGER. DET ER VORES ANSVAR FORTSAT AT VÆRE INNOVATIVE, SÅ VI KAN SKABE BEDRE LØSNINGER

Det er vores mål at være frontløber på alle de markeder, vi er på, ved at skabe innovation og rykke grænserne for, hvad der er muligt, så vi kan give kunder og debitorer den bedst mulige service. Vi ser ikke forhindringer, vi ser muligheder.

Hannah Cook, SVP Group Digitalisation Program

"Vores ambition er at vores løsninger i udgangspunktet er digitale. Vi rykker hele tiden ved den grænse, der er foran os, så vi kan skabe bedre tjenester til vores klienter og kunder".

– Hannah Cook, SVP Group Digitalisation Program


Lowell-måden

Det at hjælpe folk til at have et bæredygtigt forbrug medfører bedre livskvalitet for debitorerne, forudsigelige betalinger til vores kunder og et samfund med mere retfærdig handel.

Når vores kunder kontakter os med en case, ved vi allerede, at de har brug for at modtage deres penge hurtigt og problemfrit. De vil dog i lige så høj grad gerne have, at deres kunde vender tilbage til dem bagefter, og de stoler på, at vi kan få dette til at ske. At vi kan sørge for, at de beholder deres kunder. Hos Lowell er vi stolte af at drive virksomhed på etisk vis og stolte af at sørge for innovation og driftsmæssig effektivitet i vores branche.

For at sikre os at vi arbejder på samme måde i alle lande, har vi udviklet “Lowells forretningsprincipper”. Formålet med disse forretningsprincipper er at anspore til og opretholde en god adfærd i forbindelse med virksomhedens forretningsaktiviteter.

Du kan læse mere om Lowells forretningsprincipper her (på engelsk).

Lindorff Business Principles

For at sikre os at vi arbejder på samme måde i alle lande, har vi udviklet “Lowells forretningsprincipper”.